กทม.เปิดศูนย์ช่วยน้ำท่วมวันแรกแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนจำนวนกว่า 200,000 บาท โดยระบุว่า กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย จึงเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤต เพื่อรับบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น สำหรับการยังชีพเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบปัญหาในภาคต่างๆ

โดยประชาชนสามารถบริจาคเงิน และสิ่งของ ได้ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 รวมถึงสำนักงานเขต ทั้ง 50 แห่ง ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. และรับบริจาคเงิน ตั้งแต่ 09.00-15.00 น. โดยประชาชนสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี กองทุนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ได้ที่บัญชี 207-0-17081-2