กรมปชส.ตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมบริจาคผ่านTV

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภายใต้แผนพระอินทร์ 2 โดยความร่วมมือระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร อสมท. กรุงเทพมหานคร สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และเครือข่ายจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม โดย
ใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ทั่วประเทศ เป็นสื่อกลางรายงานสภาพอากาศ สถานการณ์อุทกภัย และเป็นจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้ ชื่อรายการ