สุรพลสั่งปภ.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจน้ำท่วมแล้ว

สุรพลสั่งปภ.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจน้ำท่วมแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางผ่อนผันกฎเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินทดลองจ่าย ให้จังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมผ่อนผันหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ที่ความเดือดร้อน โดยเบื้องต้นได้เพิ่มเงินทดลองจ่ายจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท และให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็น โดยให้กรมบัญชีกลาง เป็นผู้พิจารณาได้ทันที ซึ่งขณะนี้จังหวัด ที่ได้รับการพิจารณา คือ จ.นครราชสีมา และ จ.ลพบุรี โดยคาดว่า จ.ลพบุรี นั้นจะเบิกจ่ายเกิน 100 ล้านบาทแล้ว ขณะเดียวกัน การประชุมคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า กระทรวงมหาดไทย ก็จะจัดทำหลักเกณฑ์รายละเอียด การให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องของเงินชดเชย ความเสียหายของที่อยู่อาศัย ยานพาหนะและทรัพย์สินที่มีความชัดเจน


นอกจากนี้ นายกฯ กล่าวถึงความเป็นห่วง ในการใช้งบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ถูกต้อง หรือ มีการทุจริตว่า ตนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ซึ่งจะดูแลการกำหนดมาตรการ การนำเงินไปให้ความช่วยเหลือ ให้มีความรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม นายกฯ กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย จะพยายามอย่างดีที่สุด ซึ่งวานนี้ที่ตนเดินทางในพื้นที่ก็เห็นทุกคนมีความตั้งใจแล้วด้าน นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบแนวทางผู้ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย โดยในส่วนของการช่วยเหลือบุคคล ในสัปดาห์หน้าจะมีกฎเกณฑ์ที่ออกมาชัดเจน ส่วนในเรื่องการช่วยเหลือพืชผลทางการเกษตร ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำรวจความเสียหาย เพื่อเตรียมงบประมาณในการช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. ยังให้ศาลากลางจังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการช่วยเหลือ และเปิดสายด่วนเบอร์เดียว โดยเน้นรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ขณะที่การขอขยายงบประมาณการช่วยเหลือมอบให้กระทรวงการคลัง ผ่านกรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินทดรองจ่าย ให้ จ.นครราชสีมา จาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังรายงานว่า ในส่วนของโรงพยาบาลมหาราช ที่มีผู้ป่วยในกว่า 1,000 ราย นั้น จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ไปในโรงพยาบาลใกล้เคียง เนื่องจากการขนส่งออกซิเจน เข้าไปด้วยความยากลำบาก


ขณะที่ นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเมืองและสาธารณภัย แถลงสถานการณ์น้ำท่วมว่า ทาง ปภ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ในส่วนกลาง ปี 2553 ในส่วนกลาง สถานการณ์อุทกภัยครั้งล่าสุด สร้างความเสียหายอย่างหนัก และถือว่าวิกฤติที่สุดในรอบหลายปี มีพื้นที่ประสบภัยรวม 13 จังหวัด 67 อำเภอ 381 ตำบล ได้แก่ จ.ระยอง จ.ตราด จ.สระแก้ว จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี จ.ลพบุรี จ.นครสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จ.สระบุรี จ.เพชรบูรณ์ จ.นครนายก จ.สุพรรณบุรี และ จ.ศรีสะเกษ ผู้เสียชีวิต 7 ราย

นอกจากนี้ ภาวะฝนตกหนัก ยังทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 15 สาย ใน 4 จังหวัด ดังนี้ จ.นครราชสีมา 9 สาว จ.นครสวรรค์ 1 สาย จ.ลพบุรี 4 สาย จ.สระแก้ว 1 สาย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งนี้ เนื่องจากเกิดภาวะฝนตกหนัก ติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเข้าขั้นวิกฤติ มีปริมาณน้ำเกิดกว่าระดับกักเก็บ โดยเฉพาะเขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำตะคอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จนต้องเปิดประตูระบายน้ำอย่างเต็มที่ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน จึงทำให้หลายพื้นที่ต้องประสบอุทกภัยอย่างหนัก โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี