สหพันธ์ฯแพทย์ยื่นค้านพ.ร.บ.คุ้มครอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง นายวิทยา บุรณศิริ ประธานผู้ประสานงานพรรคฝ่ายค้าน เพื่อคัดค้านการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
โดยกล่าวว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว จะสร้างความเสียหายแก่ระบบสาธารณสุขของประเทศ อีกทั้ง ยังมองว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ทั้งนี้ยังมีข้อสังเกตว่า กระทรวงสาธารณสุขเสนอกฎหมาย โดย
ไม่ทำการประชาพิจารณ์ และยังรวบรัดเสนอวาระเร่งด่วนเข้าสภา โดยที่ แพทย์ไม่ทราบเรื่อง ทั้งนี้ทางกลุ่ม ได้พยายามคัดค้านแต่ไม่เป็นผล จึงได้เดินทางมาพบกับประธานวิปฝ่ายค้าน เพื่อเสนอให้มีการยกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับ
ผลกระทบ จากระบบบริการสาธารณสุข เพื่อเข้าประกบกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับรัฐบาล

ด้าน นายวิทยา รับปากว่า จะติดตามเรื่องดังกล่าว และยื่นข้อเสนอให้ทางกลุ่มสหพันธ์แพทย์ได้เข้ามาเป็นกรรมาธิการสาธารณสุข ในโควตาของพรรคเพื่อไทย 1 ตำแหน่งด้วย