จชต. ประชุมสรุปปัญหาผู้แสวงบุญตกค้าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอาซิส เบ็ญหาวัน ประธานสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ จชต. ประชุมคณะกรรมการ จชต. โดยมีการหยิบยกประเด็นปัญหาผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตกค้าง โดยมีการสรุปปัญหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามาจาก 3 เรื่อง คือ นายหน้าจัดหาผู้แสวงบุญ และผู้นำกลุ่มรายใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ในส่วนของผู้ประกอบการบางส่วนที่ดำเนินการในเรื่องของการจัดหาเครื่องบินมารับส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วม ส่วนในเรื่องของขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า หรือ จัดทำเอกสารการเดินทางต่างๆ นั้น แม้จะล่าช้าใน แต่ภาพรวมไม่ได้มีปัญหาจนทำให้ผู้แสวงบุญตกค้าง ซึ่งที่ประชุม จชต. จะมีการสรุปปัญหาเพื่อเสนอต่อ สำนักงานกิจการ จชต. นำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในปีต่อไป โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องบิน ในปีต่อไปควรที่จะให้การบินไทย เข้ามาเพียงสายการบินเดียว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ส่วนขณะนี้ยังคงมีผู้แสวงบุญตกค้างอยู่ทั้งหมด 162 คน