กรมศุลฯรับมอบเรือตรวจการณ์จากออสเตรเลีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมศุลกากร รับมอบเรือตรวจการณ์ ขนาดเล็ก จากมิสเตอร์เจมส์ ไวส์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อใช้ในราชการศุลกากร จำนวน 3 ลำ มูลค่า 1,300,000 บาท ตามนโยบายในการเร่งรัด ปราบปรามสินค้าลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร รวมถึงสิ่งของต้องห้าม ต้องกำกับมิให้นำเข้าในราชอาณาจักร โดยมีผลในการจับกุมสินค้าหนีศุลกากรอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งนี้ สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของศุลกากรไทย เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการรับทำความผิด ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยนั้น ได้มอบเรือตรวจการณ์ดังกล่าว ให้แก่กรมศุลกากรในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังสามารถนำไปช่วยเหลือสังคม เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ
อีกด้วย ทั้งนี้ นายประสงค์ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมทั้งกล่าวว่า จะนำเรือตรวจการณ์ที่ได้รับมอบไปใช้ในปฏิบัติการแรก คือ การนำไปช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครราชสีมา