เทศบาลนางรอง กลายเป็นเมืองบาดาล

เทศบาลนางรอง กลายเป็นเมืองบาดาล
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(19 ต.ค.) สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ยังคงอยู่ในสภาวะที่น่่าเป็นห่วง ล่าสุด จ.บุรีรัมย์ น้ำยังคงไหลท่วมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยล่น้ำป่าจากเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้ไหลมารวมกับลำนางรองและลำปะเทีย ส่งผลให้น้ำได้เอ่อท่วมไร่นา บ่อปลากว่า 20 บ่อ โรงสีข้าวขนาดใหญ่ และบ้านเรือนราษฎรกว่า 20 หลังคาเรือนจมกลายเป็นเมืองบาดาล  

นอกจากนั้น น้ำยังได้ไหลบากเอ่อท่วมถนนเขตเทศบาลเมืองนางรองหลายสาย สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักรถยนต์ำไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ขณะเดียวกัน ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด

ด้านหน่วยงานของจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งออกสำรวจพื้นที่ความเสียหาย เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนไ้ด้อย่างทันถ่วงที