บุรีรัมย์น้ำท่วมไร่นา-บ้านเรือนเสียหาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ โดยล่าสุดน้ำป่าจากเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลมารวมกับลำนางรองและลำปะเทีย ส่งผลให้น้ำได้เอ่อท่วมไร่นา บ่อปลา กว่า 20 บ่อ โรงสีข้าวขนาดใหญ่ และบ้านเรือนราษฎรกว่า 20 หลังคาเรือน ในเขตเทศบาลนางรอง นอกจากนั้น น้ำยังได้ไหลบากเอ่อท่วมถนน เขตเทศบาลเมืองนางรองหลายสาย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด

ขณะที่ทางจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งออกสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนต่อไป