ชลประทานยะลานำงบไทยเข้มแข็งแก้ระบบส่งน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทิน รามแก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 2 โครงการชลประทานยะลา กล่าวว่า หลังจากที่ รัฐบาล ได้จัดทำโครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น ในส่วนของโครงการชลประทานยะลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง และซ่อมแซมระบบน้ำ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับในระยะนี้ กำลังย่างเข้าสู่ฤดูฝน การปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำในครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้

หัวหน้าฝ่ายจัด สรรน้ำที่ 2 โครงการชลประทานยะลา กล่าวอีกว่า ในการนำงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำในครั้งนี้ ก่อให้เกิดผลดีในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก ท่อปูนซีเมนต์ที่ใช้งานอยู่เดิมนั้นมีอายุการใช้งานกว่า 19 ปีแล้ว ซึ่งหลังจากที่ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง