ธกส.จ่อชงบอร์ดยืดเวลาจ่ายหนี้ช่วยน้ำท่วม

ธกส.จ่อชงบอร์ดยืดเวลาจ่ายหนี้ช่วยน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมี นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา น้ำท่วม เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น จะขยายเวลาชำระหนี้ออกไป 1 ปี ยกเว้นทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ส่วนในระยะยาว จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย หลังจากน้ำลดแล้ว หากพบว่าเกษตกรที่ประสบภัยมีรายได้ลดลงกว่าร้อยละ 50 จะยืดเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 3 ปี

นอกจากนี้ ยังเตรียมให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่องทางการเงิน โดยปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำกว่าปกติร้อยละ 3 ซึ่งจะเสนอ ครม. พิจารณาให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยร้อยละ 3 แทนเกษตรกร โดยอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่ จ.นครราชสีมา คาดว่าจะสรุปมาตรการช่วยเหลือเสนอที่ประชุมบอร์ด ภายในวันที่ 21 ต.ค. นี้ เพื่อให้
รมว.คลัง นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ในต้นเดือนหน้า