ปชช.สงขลาค้านสร้างอ่างเก็บน้ำ กลัวสูญที่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 100 คน ร่วมกัน ถือป้ายคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านนาปรัง ในระหว่างกรมชลประทาน และจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม บีซี สมิหรา บีท แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธาน และได้เชิญชาวบ้านในพื้นที่การก่อสร้าง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังคำชี้แจงข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านนาปรัง นายโชติ ม่วงสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง ในฐานะแกนนำชาวบ้านให้เหตุผลว่า เหตุที่ชาวบ้านคัดค้านเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบในระยะยาว ซึ่งสูญเสียพื้นที่ประกอบอาชีพทำลายสภาพแวดล้อม และชาวบ้านอยู่ในเขตการก่อสร้างไม่ต้องการที่จะย้ายที่ทำกินออกจากพื้นที่

อย่างไรก็ตามในระหว่างประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็น แม้ชาวบ้านทั้งหมดจะแสดงความไม่เห็นด้วย กับการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหลังจากนี้ทางกรมชลประทาน นำข้อมูลที่ได้จากประชาชนในพื้นที่ไปสรุปและประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านนาปรังต่อไปหรือไม่