รมว.ศธ.เผยร.ร.ที่โคราชจมน้ำเสียหาย112โรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. ว่า ที่ประชุมองค์กรหลัก ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย ที่จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายท จากสถานการณ์อุทกภัยเบื้องต้น พบว่า โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นครราชสีมา เขต 1-7 จำนวน 112 โรงเรียน ได้แก่ นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 24 โรงเรียน นครราชสีมา เขต 4 จำนวน 12 โรงเรียน นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 41 โรงเรียนนครราชสีมา เขต 6 จำนวน 2 โรงเรียน และ นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 15 โรงเรียน

ทั้งนี้ ตนได้สั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าไปดูแลโรงเรียนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคม และการสัญจรของผู้ปกครอง แต่ระยะดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียน จึงไม่กระทบต่อการเรียนการสอน

นอกจากนี้ ได้รับรายงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษา บางแห่ง ก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ได้มอบให้องค์กรหลัก ที่มีสถานศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว เข้าไปตรวจสอบ และรายงานความเสียหาย รวมทั้งประสานงานกับจังหวัดและหน่วยป้องกันภัยพลเรือน เพื่อเข้าไปเยียวยาเบื้องต้น หากมีน้ำท่วมในพื้นที่อื่น ก็ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สอศ. ประสานงานเพื่อเข้าไปช่วยเหลือต่อไป