รพ.มหาราชอาหารขาดย้ายคนไข้ออกบางส่วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ญ.สุวรรณี ตั้งวีระพงษ์ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เปิดเผยว่า ระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตรเศษ ขณะนี้ คนไข้ในมีประมาณ 1,300 คน เป็นคนไข้หนักกว่า 100 คน ไม่ได้ส่งต่อไปที่ไหน ส่วนคนไข้นอก ก็จะดูเฉพาะคนที่ป่วยหนัก ที่นั่งเรือเข้ามารักษาเป็นระยะ ๆ ซึ่งห้องฉุกเฉิน ยังใช้งานได้ปกติ อาจมีปัญหาในการเดินทางเข้ามาในโรงพยาบาล ขณะนี้ ได้รับการสนับสนุนรถยีเอ็มซีและเรือ จากทหารในการช่วยเหลือแล้ว สำหรับปัญหาตอนนี้ คือ เรื่องอาหาร เพราะโรงอาหาร โดนน้ำท่วมทั้งหมด และเอกชนเข้ามาส่งอาหารให้ทางโรงพยาบาลไม่ได้ ประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา เกิดน้ำท่วม 3-4 ครั้ง แต่ครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุด

อย่างไรก็ตาม มีรายงาน ว่ามีการขนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลค่ายสุรนารีและโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง โดยขนส่งด้วยรถจีเอ็มซี ทั้งนี้จากปัญหาการสัญจรขอให้ญาติผู้ป่วยอย่าเพิ่งเข้ามาเยี่ยม เพราะจะยิ่งเกิดความลำบาก
ทางโรงพยาบาลยืนยันว่า ดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด

ล่าสุด นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา ได้ประสานไปยังส่วนราชการ มูลนิธิ หน่วยงานองค์กรการกุศล เพื่อขอความช่วยเหลือด้านกำลังพล เรือท้องแบน อุปกรณ์ อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย และติดอยู่ในบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ในเขตอำเภอปักธงชัย ,โชคชัย, เมืองฯ , สูงเนิน , สีคิ้ว และอำเภออื่น ๆ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก พร้อมทั้ง ประกาศให้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย 21 อำเภอ 131 ตำบล 1127 หมู่บ้าน ขณะที่ สถานการณ์ความโกลาหลภายในโรงพยาบาลเซนต์แมร์รี่ และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสี มาที่ถูกน้ำลำตะคองทะลักเข้าท่วมสูงจนถึงชั้น 1 ของโรงพยาบาล ทั้ง ห้อง OPD ตรวจรักษาคนไข้นอก โรงอาหาร โรงซักฟอก ศูนย์มะเร็ง ห้องดับจิตเก็บศพ ถูกท่วมทั้งหมด ร.พ. ทั้ง 2 แห่ง จึงประกาศขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ ที่อยู่บริเวณภายนอก ช่วยกันบริจาคน้ำดื่มและข้าวกล่องให้กับผู้ที่ติดอยู่ภายในประมาณ 6 พันคน เป็นการเร่งด่วน

นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านเรือนของตนเอง ที่ถูกน้ำท่วม เช่น บ้านกุดสวาย ต.พลับพลา อ.โชคชัย และอีกหลายหมู่บ้านของ อ.ปักธงชัย ได้ร้องขอผ่านสื่อมวลชนให้ทางราชการ นำเรือท้องแบนและเจ้าหน้าที่ เข้าไปช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนด้วย