ตลท.ไม่เห็นด้วยเก็บภาษีต่างชาติลงทุนหุ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยถึงข้อเสนอ ของสภาหอการค้าไทย ที่ให้มีการเก็บภาษีเงินลงทุนต่างชาติ ที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย เพื่อช่วยชะลอการแข็งค่า ของเงินบาทว่า ไม่ควรเก็บและเชื่อว่า รัฐบาลจะไม่มีมาตรการเก็บภาษีการลงทุนใน
ตลาดหุ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลควรแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทให้ถูกจุด ซึ่งต้องมองว่า สาเหตุการแข็งค่าของเงินบาท เพราะเงินทุนต่างชาติ เข้ามาเก็งกำไรค่าเงินบาท ในตลาดพันธบัตรมากกว่า เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่เงินทุนต่างชาติ ที่เข้ามาซื้อหุ้นไทย มาจากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและ บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย ที่ให้ผลตอบแทนดี ซึ่งสอดคล้องกับเงินทุนต่างชาติ ที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นย่านเอเชีย ที่ปรับตัวขึ้นทั่วหน้า อีกทั้งตลาดหุ้นไทย ก็มีกลไกตลาดดูแลอยู่แล้ว หากดัชนีหุ้นไทย ปรับตัวลง ต่างชาติก็จะมีการเทขายและนำเงินออกไป