ผู้ว่าโคราชสั่งเร่งช่วยคนหลังน้ำท่วมใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกประชุมหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ พร้อมกับแถลงข่าวสรุปความเสียหาย โดยระบุว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 15 อำเภอ มีประชากรได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า 1 แสนคน โดยเฉพาะที่อำเภอปักธงชัย และ อ.เมือง ที่กำลังจะต้อง
เผชิญกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำลำตะคอง อาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนได้ภายในช่วงเย็น วันเดียวกัน

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกาศนโยบายให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติหลักๆ คือ ให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงาน เน้นการรักษาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ของตนเอง ไม่ให้ถูกน้ำบ่าเข้าท่วมอย่างเด็ดขาด เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม ของจังหวัดโดยเฉพาะ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เขตเทศบาลตำบลเมืองปัก และให้ทุกหน่วยงานเร่งทำการระบายน้ำ ออกจากถนนที่ถูกน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะบนถนนมิตรภาพ เพื่อให้เส้นทางสามารถกลับมาใช้เดินทางได้ 100 % ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงาน ต่างรับคำสั่งและเร่งดำเนินการตามที่ได้มอบหมายอย่างเต็มที่แล้ว