มช.จัดเวทีคู่ขนานปฏิรูปประเทศไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.เที่ยงคืน กลุ่มจับตาคลื่อนไหวประชาสังคมไทย สำนักข่าวประชาธรรมและประชาไทย จัดเวทีคู่ขนานปฏิรูปประเทศไทย เสียงที่ไม่ได้รูป สิ่งที่พูดไม่ได้ ในการปฏิรูปประเทศไทย คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โดยมีนักวิชาการตัวแทนภาคประชาชน และเกษตรกรผู้ใช้แรงงาน นักศึกษา เข้าร่วมประมาณ 50 คน ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่าวิกฤติทางการเมืองเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ฝ่ายการเมือง จะใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือและจากเหตุการณ์รัฐประหาร 19 ก.ย. เป็นจุดเริ่มต้น ทำให้เกิดวิกฤติทางการเมือง การคิดต่างทำให้เป็นศัตรู บทเรียนจากม็อบเสื้อเหลือง ทำให้เกิดม็อบเสื้อแดงและหลากสี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาส ในการพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหากลับเป็นการเพิ่มปัญหา จึงเป็นข้อวิตกว่า ความปรองดองบนความขัดแย้ง จึงไม่สามารถทำได้

ขณะที่ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รัฐบาลต้องยุติการคับแค้นที่เป็นอยู่ให้ได้ สถาบันการเมืองและองค์กรอิสระ ต้องไม่ถูกครอบงำ มิฉะนั้นกรรมการต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมา ก็จะไม่เกิดผลตามที่ประชาชนต้องการ