อุบัติเหตุฤดูฝนในพม่าตาย60เจ็บกว่า450

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สื่อท้องถิ่นของพม่า รายงาน วันนี้ ว่า เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อย่างน้อย 286 ครั้ง ในเขตเทศบาลนครย่างกุ้ง ช่วงฤดูฝนในปีนี้ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน โดยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ และ การไม่ตระหนักถึงกฎจราจร

ซึ่งในเดือนสิงหาคม ถือเป็นเดือนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด 84 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 20 ราย และบาดเจ็บ 151 คน ส่วน เดือนกรกฎาคม เกิดอุบัติเหตุ 77 ครั้ง และ กันยายน เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด 74 ครั้ง รวมยอดผู้เสียชีวิต เฉพาะช่วงเวลาดังกล่าว 60 ราย และ บาดเจ็บ 459 คน