จุฬาราชมนตรี อำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญซาอุฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ที่ศูนย์อำนวยความสะดวก ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ม.ภูเก็ต นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานอำนวยพร ให้แก่ชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่และระนอง ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

นอกจากนี้ยังได้พบปะกับญาติผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งเดินทางมาส่งอีกเป็นจำนวนมากด้วย สำหรับการเดินทางไปร่วม ประกอบพิธีฮัจญ์ ของชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่ดังกล่าว มีจำนวน 549 คน โดยออกเดินทาง จ.ภูเก็ต
ด้วยเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำนวน 2 เที่ยวบิน ออกเดินทางในวันที่ 17 ต.ค. จำนวน 271 คน และในวันที่ 18 ต.ค. จำนวน 278 คน

ทั้งนี้ นายอาศิส กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นแหล่งรวมประชาคมโลกที่
มีขนาดใหญ่ที่สุด ผู้ที่เดินทางไปร่วมพิธีทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากประเทศใด จะอยู่ในสถานะเดียวกัน มีความเป็นพี่น้องที่จะปฏิบัติทุกอย่างเหมือนกัน เท่าเทียมกัน ฉะนั้นผู้ที่จะเดินทางไปร่วมพิธี จะต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ นายอาศิส ยังกล่าวถึงกรณีปัญหาผู้ตกค้าง ด้วยว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางไปร่วมแสวงบุญได้ ทั้งนี้ปัญหามาจากผู้ประกอบการส่วนหนึ่งไม่ได้ แจ้งที่พักที่ชัดเจน จึงทำให้ไม่สามารถที่จะอนุญาตให้เดินทางไปได้ เพราะจะสร้างความ
เสียหายเกิดขึ้นในหลายภาคส่วน รวมทั้งผู้ที่จะเดินทางไปด้วย