แรงงานพม่าถูกเลิกจ้างนับพันกลับปท.ไม่ได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก ได้มีกลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า เดินทางมาที่ชายแดนจำนวนมาก ภายหลังที่ถูกเลิกจ้างงาน ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จึงได้สั่ง
การให้ นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอแม่สอด และเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลแรงงานต่างด้าวชาวพม่า นับ 1,000 คน โดยจัดหาที่พักชั่วคราวรองรับ เนื่องจากรถบัสที่นำแรงงานเหล่านี้มา ได้นำไปปล่อยลงตามวัดต่างๆ แต่ได้ถูก
ปฏิเสธ เพราะทุกวัดเกรงว่าจะสร้างความเดือดร้อน ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวในโรงงานเดชาแหอวน จำกัด จ.ขอนแก่น ได้ก่อการประท้วงหยุดงานเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำ ให้เทียบเท่าค่าแรงงานคนงานไทย ซึ่งมีการเจรจาหลายรอบ แต่
คนงานเหล่านั้น ก็ไม่ยอมกลับเข้าทำงาน ทำให้นายจ้าง ประกาศเลิกจ้างคนงาน ทั้งหมด กว่า 1,000 คน และยึดใบอนุญาตทำงานทั้งหมด และส่งกลับมาแม่สอด ทั้งนี้แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เป็นแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มี
หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานพร้อมทุกคน เมื่อถูกยึดใบอนุญาตทำงาน โรงงานอื่นๆ ไม่รับเข้าทำงาน และจะกลับประเทศพม่าก็ไม่ได้ เพราะต้องกลับไปทางด่านเมียวดีแห่งเดียว ซึ่งขณะนี้ด่านถาวรเมียวดี พม่า สั่งปิดอยู่ก็เลยต้องวนเวียนอยู่ตามชายแดน อ.แม่สอด