สถิติ6ปีเกิดไฟไต้10,284ครั้งตาย4,390ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมบอร์ดบริหารศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ได้เปิดเผย สถิติ 6 ปี ของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่มากถึง 10,284 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บรวม 11,583 ราย เสียชีวิต 4,390 ราย บาดเจ็บ 7,139 ราย ผู้บาดเจ็บเป็นไทยพุทธ ร้อยละ 60 ส่วนมุสลิม ร้อยละ 32 ผู้เสียชีวิตเป็นไทยพุทธ ร้อยละ 38 เป็นมุสลิม ร้อยละ 60 ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ในปี 53 พบว่า เหตุร้ายลดลงในช่วงต้นปี ถึงกลางปี และหลังจากนั้น เหตุร้ายเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่งยังหาสาเหตุความรุนแรงครั้งใหม่ไม่ได้ และจากการสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้าน พบว่า ปัญหาที่ต้องการให้รัฐแก้ไขมากที่สุด คือ ยาเสพติดเป็นอันดับ 1 ตามด้วย ปัญหาว่างงาน ความยากจน และปัญหาที่ชาวบ้านเห็นว่า เป็นเงื่อนไขอุปสรรคในพื้นที่ อันดับ 1 คือ ปัญหาความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนหน่วยงานราชการที่ชาวบ้านใกล้ชิดที่สุด คือ สาธารณสุขและหน่วยงานของทหาร เป็นอันดับสุดท้าย โดยมีหน่วยงานของตำรวจเป็นรอง