นายกปาฐกถาพิเศษครบรอบ50ปีการบินไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ สหราชอาณาจักรไทยและเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การบินไทย สายการบินแห่งชาติ ที่ โรงแรมแชงกรีล่า โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็น 1 ในสมาชิกอาเซียน ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก โดยปัจจัยสำคัญ คือ การตั้งสังคมเศรษฐกิจที่มีความโปร่งใส สร้างพื้นฐานทางด้านการผลิต ภาคเกษตรกรรม และบริการ ให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น โดยหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เริ่มฟื้นตัวในปีนี้ จึงตั้งเป้าหมายว่า เศรษฐกิจของไทยจะโตถึงร้อยละ 8 ขณะที่เชื่อว่า ตัวเลขการท่องเที่ยวไทย ในปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากว่า 15 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ประชาชนในประเทศโดยจะเน้นการลงทุนในการพัฒนาคน และให้การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยนายกรัฐมนตรี ยังได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา