ชวนนท์เผยทักษิณโฟนอินที่เดนมาร์กทำได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และโฆษกฝ่ายการเมือง กล่าวถึง กรณีที่นิตยสารสแกนด์เอเชีย ระบุว่า พ.ต.ท.ทักษิณ เตรียมที่จะโฟนอินมายังกลุ่มเสื้อแดง ที่จะมีการชุมนุมที่จตุรัส
ใจกลางเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ว่า กิจกรรมใดๆ ของคนไทยในต่างประเทศ รวมไปถึงการชุมนุม หากเป็นไปอย่างสงบ และเรียบร้อย ก็เห็นว่าสามารถทำได้ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เชื่อว่าทางเดนมาร์ก ก็จะให้การดูแลความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้สั่งให้สถานเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ให้ติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหว หากเกิดเหตุการณ์หรือข้อมูลที่จะสร้างความเข้าใจผิดหรือบิดเบือน ทางสถานทูตก็จะให้ข้อมูล ข้อเท็จ
จริง ให้กับคนไทยในต่างประเทศได้รับทราบ รวมถึงชี้แจงต่อรัฐบาลนั้นๆ ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงให้เข้าใจ

ส่วนการขอความร่วมมือไปยังรัฐบาลเดนมาร์ก เพื่อระงับการโฟนอินของ พ.ต.ท.ทักษิณ เชื่อว่าคงทำได้ยาก เนื่องจากขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่า พ.ต.ท.ทักษิณ พักพิงอาศัยอยู่ในประเทศใด