ไต่สวนพยานคดีสส.-สว.ถือหุ้นขัดรัฐธรรมนูญ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ เพื่อไต่สวนพยาน ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือครองหุ้นที่อยู่ในสัมปทานของรัฐ ในลักษณะผูกขาดตัดตอน ทั้งสิ้น จำนวน 45 ราย ซึ่งการไต่สวนในวันนี้ เป็นพยานในส่วนที่ตุลาการ ยังติดใจสงสัย ได้แก่ ตัวแทนบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ บริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย บริษัทยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ ยกเว้น บริษัทไออาร์พีซี ที่ไม่ได้ส่งตัวแทนมาชี้แจง

ทั้งนี้ ทนายในส่วนของฝ่ายผู้ถูกร้องส่วนใหญ ไม่ติดใจที่จะซักค้าน มีเพียง นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ทนายความของ นางนิภา พริ้งศุลกะ และ นายสมเกียรติ ฉันทวานิช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่ต้องติดใจซักค้านบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป และ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ