หลักสูตรออนไลน์ ม.รังสิต ตอบโจทย์เพื่อคนทุกอาชีพ

หลักสูตรออนไลน์ ม.รังสิต ตอบโจทย์เพื่อคนทุกอาชีพ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

   คณะ RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างทางเลือกใหม่ให้แก่คนวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาต่อ โดยการเปิดดำเนินการหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรีใบที่ 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร

    ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต คณบดีคณะ RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ในการทำงาน  ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการพัฒนาตนเอง  เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้เพิ่มซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาตนเองนั้นอาจมีอุปสรรคจากการพักงานเพื่อเรียนต่อ  คำถามที่อยู่ในใจของคนทำงานยุคใหม่อยู่ที่จะทำอย่างไรให้สามารถเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย และได้วุฒิปริญญาที่มีคุณค่าแห่งความภูมิใจ ดังนั้น คณะ RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้พัฒนาหลักสูตรและวางระบบการศึกษาซึ่งสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่คนวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาต่อ โดยการเปิดดำเนินการหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรีใบที่ 2) สำหรับผู้ที่ต้องใช้กฎหมายเพื่อรู้สิทธิของตนเอง และพัฒนาองค์กร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง สำหรับกลุ่มผู้บริหาร Young Executive และวิสัยทัศน์กว้างไกล และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร

    “3 หลักสูตรที่เปิดสอนของทางคณะฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดดูข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียน ได้ที่เว็บไซต์ www.rsu-cyberu.com นอกจากนี้ เมื่อจบการศึกษาจะเข้ารับปริญญาบัตรและมีสิทธิ์เหมือนหลักสูตรปกติทุกประการ อย่างไรก็ตาม การเรียนในระบบออนไลน์นั้นมีข้อดีหลายประการ อาทิ ค่าเล่าเรียนจะถูกกว่าการเรียนในระบบปกติ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมทุกชนิด มีเฉพาะค่าหน่วยกิตซึ่งใช้อัตราเดียวกันกับภาคปกติ จึงมีข้อเด่นกว่าตรงที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียนและไม่ต้องลางานก็สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงไม่แปลกใจถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของสถิติการสนใจเข้าเรียนในระบบออนไลน์ ด้านระบบการเรียน นักศึกษาจะถูกบันทึกสถิติการเข้าเรียนและจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล กำกับการเข้าเรียนให้ครบชั่วโมงเรียน รวมทั้งตอบคำถามของนักศึกษาที่ถามเข้ามาในระบบออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยนความเห็น การคุยงาน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาสามารถก้าวข้ามปัญหาที่เกิดเมื่อเข้าเรียนได้ทุกกรณี นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังจัดปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษารู้จักเพื่อนร่วมชั้นเรียน มีเพื่อนเรียนในระบบ เปรียบได้กับการเรียนในชั้นเรียนที่ทำให้สามารถมีเพื่อนกลุ่มใหม่  ช่วยกันติวก่อนสอบ ไม่โดดเดี่ยวในการเรียนแน่นอน” คณบดีคณะ RSU Cyber University กล่าว

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 25 ปี การสมัครเรียนในภาคการศึกษา  2/2552 ซึ่งจะเริ่มเปิดเรียน ในเดือนพฤศจิกายน 2553 นี้   จึงลดค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 15% ซึ่งการใช้สิทธินี้ ท่านต้องสมัครและชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงาน คณะ RSU Cyber University อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก5) ชั้น 2 ห้อง 236  เลขที่ 52/347  ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3650 , 3467 (081-485-6876 ผศ. ดร. กานดา ว่องไวลิขิต) (081-696-3446 คุณณัฐฐิญา  สุดชานัง) (089-479-4408 คุณการุณ  ทองชิต) แฟกซ์ : 02-997-2200-30 ต่อ 1560  e-mail : rsucyberu@rsu.ac.th