ตม.กาบเชิงเข้มจุดตรวจหลังข่าวนักรบแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.ต.อนันต์ ทองสุก สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งควบคุมดูแล ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง เปิดเผยว่า ช่องทางตามธรรมชาติตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีพื้นที่ยาวและกว้างมาก แต่ฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะหน่วยทหารในพื้นที่ มีการดูแลอย่างเข้มงวด และมีการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง มีการตรวจตราผู้ที่เดินทางเข้า-ออก อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการใช้เอกสารผ่านแดนจะต้องเป็นเจ้าของเอกสารตัวจริงเท่านั้น รวมทั้งยังมีการตรวจสอบข้อมูล ผู้ที่ต้องการผ่านแดนทุกคนว่า เป็นผู้ถูกออกหมายจับหรือไม่ ซึ่งเป็นมาตรการที่เข้มงวด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ขอฝากเตือนนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศกัมพูชา ขอให้เตรียมเอกสาร ให้ครบถ้วน ทั้งพาสปอร์ต หรือเอกสารผ่านแดน รวมถึงผู้ที่ต้องการนำรถออกไปยังประเทศกัมพูชา หากเป็นรถของส่วนราชการจะไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด ส่วนรถของนักท่องเที่ยว จะต้องมีเอกสารประกอบตามระเบียบเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาต

ขอยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการข้ามไปในฝั่งกัมพูชา แต่ทุกคนต้องมีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาได้