ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยเชิญวิญญาณรับส่วนบุญ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันนี้ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 งานประเพณีถือศีลกินเจ หรือ กินผัก ที่ จ.ตรัง ในวันนี้ ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย จะประกอบพิธีอันเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นประธาน เพื่อเชิญวิญญาณไร้ญาติ มารับส่วนบุญ และทำพิธีเทกระจาด เสร็จแล้วจะทำพิธีส่ง ภูเขาเงิน ภูเขาทอง

ส่วนในช่วงค่ำในวันนี้ จะประกอบพิธี เวียนธูป เวียนเทียน สะเดาะห์เคราะห์ ส่วนที่ ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว ศาลเจ้าพ่อเสือ และศาลเจ้ากวนอิมเก็ง จะประกอบพิธีเวียนเทีนย เวียนธูป สะเดาะห์เคราะห์ในช่วงค่ำเช่นกัน