บุรีรัมย์สำรวจผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกมาคาดการณ์ว่า ในฤดูหนาวปีนี้จะมาเร็ว และหนาวรุนแรงที่สุด ในรอบ 30 ปี ที่ผ่านมา ทางจังหวัดจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ ได้เร่งออกสำรวจ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และรวบรวมข้อมูลรายงานให้ทางจังหวัดทราบ เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นในปีนี้ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอยู่กว่า 280,000 คน ซึ่งในปีนี้คาดว่า
จะมีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา