พิจิตร แจกวัสดุก่อสร้าง ผู้ประสบวาตภัย

พิจิตร แจกวัสดุก่อสร้าง ผู้ประสบวาตภัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายสัลเลข คำใจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันแจกสังกะสี และสิ่งของวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎร ในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้างที่ประสบวาตภัย เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา โดยได้เกิดฝนตก และมีพายุหมุนอย่างรุนแรง ส่งผลให้บ้านเรือน ในเขต อ.ตะพานหิน อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง บ้านถูกพายุพัดพังเสียหายมาก ถึง 407 หลังคาเรือน ราษฎรเดือดร้อนไร้ที่พักพิง 1,409 คน

ล่าสุด นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าฯ พิจิตร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎร และได้สั่งการให้ อบต.และเทศบาล ที่ได้รับผลกระทบให้เร่งบรรเทาและสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ซึ่งจะมีการช่วยเหลือตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท แล้ว สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น กับบ้านเรือนราษฎร คิดเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท แต่ยังโชคดีที่นาข้าวมิได้เสียหายไปด้วย ส่วนต้นไม้ที่หักโค่นก็ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงสามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนได้ดังกล่าว