กกท.เสนอบอร์ดปรับเกณฑ์ประเมินงบส.กีฬา54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาปี 2554 และเกณฑ์การประเมินสำหรับปี 2555 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2554 ให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์การอุดหนุนเหมือนปี 2553 โดยในปี 2554 นี้ เกณฑ์การอุดหนุนจะพิจารณาจากผลงาน และความสำเร็จของสมาคมกีฬา แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารงานของสมาคม และผลการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬา เมื่อพิจารณาผลการประเมินแล้วจะนำมาจัดแบ่งเกรดตามคะแนน เป็น เกรด A , B, C, D และ E โดยสมาคมกีฬาที่ได้เกรดในระดับต่างๆ จะได้รับเงินอุดหนุนสมาคมเพิ่มเติมจากฐานเงินเดิมของปี 2553 ดังนี้ เกรด A จะได้รับเงินเพิ่ม 30%, B จะได้รับเงินเพิ่ม 20% , C จะได้รับเงินเพิ่ม 10%, D ได้รับเงินอุดหนุนเท่าเดิม 0% และ E จะถูกปรับลดเงินอุดหนุน -5%

ขณะนี้ สมาคมกีฬาที่ได้คะแนนในเกรด A มีทั้งสิ้น 17 สมาคม ประกอบด้วย ลอน เทนนิสสมาคมฯ, สมาคมมวยสากลสมัครเล่นฯ, สมาคมเทควันโดฯ, สมาคมฮอกกี้ฯ, สมาคมยกน้ำหนักฯ, สมาคมกรีฑาฯ, สมาคมจักรยานฯ, สมาคมเรือใบฯ, สมาคมโบว์ลิ่งฯ, สมาคมวู๊ดบอลฯ, สมาคมฟุตบอลฯ, สมาคมแบดมินตันฯ, สมาคมวอลเลย์บอลฯ, ราชยานยนต์สมาคมฯ, สมาคมบิลเลียดฯ, สมาคมเรือพายฯ และสมาคมฟันดาบฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบในการปรับหลักเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬา เพื่อใช้ในปี 2555 เพื่อให้มีความเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม จากหลักเกณฑ์เดิม ปี 2553 และ 2554 ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนสมาคมกีฬา ที่การบริหาร
งานสมาคม 60% และ ผลงานของสมาคม 40% ปรับเป็น การบริหารงานสมาคม 50% และ ผลงานของสมาคม 50% โดยจะเน้นที่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นของสมาคมกีฬาต่างๆ ซึ่งข้อสรุปในวันนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งให้สมาคมกีฬาต่างๆ ได้รับทราบต่อไป