น้ำท่วมปากีฯทำสูญ9.7พันล.ดอลลาร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากแถลงการณ์ของ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และธนาคารโลก หลังการประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปากีสถาน ระบุว่า พื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของปากีสถาน รวมถึงปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งเลวร้ายของประเทศ ให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางเป็นทุนเดิม

ทั้งนี้เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้คนกว่า 10 ล้านคน ไร้ที่อยู่อาศัย ประชาชน 20 ล้านคน ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น กับโครงสร้งพื้นฐาน ฟาร์ม และพื้นที่การเกษตร รวมถึงที่อยู่อาศัย ทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นมูลค่าราว 9,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปากีสถาน ประเทศที่มีอัตราส่วนของภาษีที่ต่ำที่สุดในโลก และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งการฟื้นฟูประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการขาดดุลงบประมาณการคลัง ปี 2010-2011ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน แก่ปากีสถานเพื่อสร้างประเทศใหม่ เป็นเงินมูลค่า 451 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่รวมกับเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เคยอนุมัติไปเมื่อปี 2008