ปธ.ศาลอุธรณ์สั่งเร่งพิจารณาคดีค้างเก่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ กล่าวในการประชุมคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์และ ข้าราชการศาลยุติธรรมว่า ศาลอุทธรณ์ได้เร่งรัด การพิจารณาพิพากษาคดี ของศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ปี 2552 ถึงวันที่ 31 ก.ค. ปี 2553 เข้าตามเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้นรวม 16,855 เรื่อง ที่มีจำนวนกว่าคดีที่พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ ในช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อนถึงร้อยละ 63.72

ขณะที่ศาลอุทธรณ์ สามารถพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างนานก่อนวันที่ 1 ต.ค. ปี 2549 จำนวน 1,400 เรื่อง เสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน สำหรับขอบเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดี ของศาลอุทธรณ์ นอกเหนือการพิจารณาคดี ที่อุทธรณ์มาจากศาลชั้นต้นครอบคลุมพื้นที่กทม.แล้ว ยังมีอำนาจพิจารณาคดีตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา ปี 2544 และการวินิจฉัยคดีอื่นๆ ส่วนคดีที่ขึ้นสู่ในศาลอุทธรณ์ และขึ้นอยู่ในความสนใจประชาชนในขณะนี้คือ คดีเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

โดยล่าสุด ศาลอุทธรณ์ ได้พิจารณาพิพากษาคดีของวิคเตอร์ บูท ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกระบวนการยุติธรรมไทย โดยดำเนินการไปตามครรลอง ที่ควรจะเป็น ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า กระบวนการยุติธรรม ของไทยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง