น้ำป่าทะลักบ้านกรวดประกาศพท. ภัยพิบัติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศให้อำเภอบ้านกรวด เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากภาวะน้ำท่วม หลังน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก ได้ไหลทะลัก เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ กว่า 2,800 หลังคาเรือน เข้าเอ่อท่วมนาข้าว ของเกษตรกรที่กำลังตั้งท้องกว่า 5,000 ไร่ นอกจากนี้ มีไร่อ้อย และมันสำปะหลัง อีกเป็นจำนวนมาก ล่าสุดได้สั่งให้การให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกสำรวจความเสียหาย เพื่อจะได้เร่งออกให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว อย่างเร่งด่วนต่อไป ซึ่งในเบื้องต้น ทางจังหวัดและกาชาด ได้มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 200 ชุด