ธปท.ประเมินอัตราโตทางศก.อยู่ระดับน่าพอใจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า จากผลการประเมินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ที่ใช้มาครบ 10 ปีนั้น ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากต่างประเทศ ทั้ง ออสเตรเรีย และญี่ปุ่น เห็นว่า เครื่องมือ ข้อมูล และแบบจำลองที่ใช้ในการดำเนินนโยบายมีความสอดคล้องกันกับมาตรฐานสากลสูงสุด และยังคงเหมาะสมกับประเทศไทยในระยะเวลาต่อไป รวมทั้งเห็นว่า ธปท.ประสบความสำเร็จในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับลดลงอยู่ในกรอบ ได้ถึงร้อยละ 90 และยังคงทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี

อย่างไรก็ตาม มองว่าเป้าหมายงินเฟ้อ ควรให้ความสำคัญกับค่ากลางค่าเดียวของเป้าหมาย เพื่อให้การคาดการณ์ชัดเจนและนิ่งมากขึ้น และควรปรับขอบล่างให้สูงขึ้นเพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาเงินฝืด นอกจากนี้อาจปรับปรุงข้อมูลเรื่องของการคาดการณ์ของเงินเฟ้อของประชาชนมาพิจารณาด้วย