วิปรัฐ.มีมติชลอร่างพรบ.คุ้มครองผู้ป่วย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เปิดเผยภายหลังสหพันธ์ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อเรียกร้องให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการสาธารณสุข และขอให้มีการทำประชาวิจารณ์ด้วยว่า วิปรัฐบาลได้มีการหารือถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้สนับสนุนร่างกฎหมาย และกลุ่มแพทย์ และบุคลากรที่คัดค้าน โดยวิปรัฐบาลมีมติให้ชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไว้ก่อน และให้กระทรวง
สาธารณสุข นำกลับไปหารือทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกของความขัดแย้ง ก่อนเสนอกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้ง

นอกจากนี้ ประธานวิปรัฐบาล ยังกล่าวด้วยว่า ตั้งแต่มีการผลักดันกฎหมายดังกล่าว ทำให้กลุ่มแพทย์และบุคลากรออกมาเคลื่อนไหวในทางการเมือง และส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของแพทย์ในการทำหน้าที่ ตลอดจนประชาชน
ผู้รับบริการ ซึ่งกลุ่มแพทย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการร่างกฎหมายดังกล่าว มีการตั้งข้อสังเกตว่า มีกลุ่มบุคคลเข้ามาครอบครองดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในหลายๆ เรื่อง