สถานทูตอเมริกาจัดสัมมนาเปิดโลกธุรกิจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำ จ.เชียงใหม่ จัดสัมมนาเปิดโลกธุรกิจการค้ากับอเมริกา เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในภาคเหนือ ในการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา ทั้งที่เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์การเกษตร เครื่องมือเครื่อง
จักร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรของสหรัฐ มาแนะนำช่องทาง ให้กับผู้ประกอบการไทย

ทั้งนี้ นางซูซาน สตีเวนสัน กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นคู่ค้าของสหรัฐ ที่เป็นรายใหญ่อันดับ 23 ของโลก และอันดับ 8 ในเอเชีย และสหรัฐกับไทย มีความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูต มานานกว่า 175 ปี และเชื่อมั่นว่าจะยังเติบโตได้อีก โดยเฉพาะโอกาสของผู้ประกอบการในภาคเหนือ ที่จะขยายธุรกิจในตลาดโลก ขณะที่ นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ควรอาศัยช่วงจังหวะที่เงินบาทไทยแข็งค่า ในการนำเข้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ไอที เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการเกษตร จากสหรัฐฯ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น