คนพิจิตรรบริโภคเนื้อสัตว์ลดลง ช่วงกินเจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่าจากช่วงเทศกาลกินเจของชาวพิจิตร ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2553 จนถึงขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากหันไปลด-ละ-เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ ทั้งนี้เพื่อสุขภาพและเป็นการทำบุญละเว้นการฆ่าสัตว์ ส่งผลให้ใน จ.พิจิตร ที่มีโรงเชือดไก่ 45 แห่ง และโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน 10 แห่ง มีรายงานว่ามียอดการเชือดไก่ และการชำแหละสุกร โค กระบือลดลง โดยปกติแต่ละวันประชากรพิจิตรกว่า 6 แสนคน จะบริโภคเนื้อไก่วันละ 164,000 ตัว แต่ทุกวันนี้บริโภคลดลงเหลือแค่ วันละ 1 แสนตัวเศษ ส่วนโค กระบือ และสุกร เคยมีการชำแหละ วันละ 105 ตัว ก็ลดลงเหลือแค่วันละ 70 ตัว ซึ่งเป็นสถิติที่ชี้วัดได้ว่า ประชาชนมีการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลงในช่วงเทศกาลกินเจดังกล่าว

นอกจากนี้ บรรดาผู้ประกอบการขายเนื้อสุกร ก็ยอมรับและบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า บรรยากาศการค้าขายเนื้อสุกร-ไก่ เงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัด อีกด้วย ซึ่งถือว่าเทศกาลงานบุญกินเจ เป็นการไถ่ชีวิตสัตว์ได้จริงถึงวันละ 4 หมื่นตัวเศษ ดังเช่น สถิติของสำนักงานปศุสัตว์ที่รายงานข้อเท็จจริง ดังกล่าว