หอการค้าแนะรัฐดูแลค่าบาทในระยะยาว

หอการค้าแนะรัฐดูแลค่าบาทในระยะยาว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มาตรการดูแลค่าเงินบาท ของรัฐบาล น่าจะช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเร็วกว่าประเทศคู่แข่ง แต่คงไม่สามารถทำให้ค่าเงินบาทแข้งค่าลดลงได้ เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเกิดจากการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติ ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมาตรการดังกล่าวเป็นว่าเป็นมาตรการระยะยาว ที่ยังไม่รู้ว่าจะช่วยให้ SME ปรับตัวได้ทันหรือไม่ ส่วนการแทรกแซงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย แม้จะดำเนินการอยู่แล้วในขณะนี้ แต่ผลที่ได้ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหามาตรการเพิ่มเติมในการดูแลค่าเงิน

นอกจากนี้นายประมนต์ ยังกล่าวด้วยว่า เงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดยจะทำให้การส่งออกในปีหน้าชะลอตัวลง จึงควรหามาตรการที่สนับสนุนให้ SME มีความเข้มแข็ง พร้อมกับบการปรับโครงสร้งทาง เศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาการส่งออกหันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น