สาทิตย์จ่อตั้งหน่วยทหารดูรุกที่ราชพัสดุ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง การประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในอำเภอสวนผึ้ง เจ้าหน้าที่
จากกรมธนารักษ์ และกองพันทหารช่าง โดยเป็นการรับฟังข้อเท็จจริง จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับพื้นที่ 500,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม มาตั้งแต่ปี 2481 ทั้งนี้ ปัญหาที่ถูก
บุกรุก เกิดจาก 3 กลุ่ม คือ กะเหรี่ยงดั้งเดิม กลุ่มที่ครอบครองพื้นที่ โดยได้ น.ส.3 แล้ว และกลุ่มที่บุกรุกโดยยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาในขณะนี้ มีพื้นที่ภูเขากว่า 300,000 ไร่ ซึ่งถูกบุกรุกไปกว่า 30,000 ไร่ โดยได้รับรายงานผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เสนอให้รัฐบาลตั้งหน่วยทหารถาวร ดูแลในพื้นที่ ส่วนกลุ่มที่บุกรุกพื้นที่หลังเดือนตุลาคม ปี 2546 เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเช่าพื้นที่ได้ จึงจะมอบให้กรมธนารักษ์ และทหาร ไปสำรวจพื้นที่ ที่ถูกบุกรุก เพราะผู้เช่า นำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เกินจริงมากกว่า จำนวนที่แจ้งเช่าไว้ อย่างไรก็ตาม สัปดาห์หน้า จะเชิญชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งกลุ่มกะเหรี่ยงดั้งเดิม และผู้ได้รับผลกระทบที่เคยร้องเรียนเข้ามาให้ ข้อมูลด้วย

นอกจากนี้ นายสาทิตย์ ยังกล่าวถึง แนวงทางในการแก้ไขว่า อาจจะมีการจำกัดในพื้นที่ในการเช่า ซึ่งต้องแก้มติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ต้องดำเนินคดีกับผู้มีอิทธิพล ที่บุกรุกพื้นที่หวงห้าม ซึ่งยอมรับว่า ทั้งกลุ่มนักการเมือง ข้าราชการ และคนในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยหากพบว่า มีความผิดต้องถูกดำเนินดคี โดยไม่ละเว้น