รองผู้ว่าฯสกลให้น้องปลายฟ้าเสียภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าฯ สกลนคร กล่าวภายหลังหารือกับสรรพากรเขตพื้นที่สกลนครกรณี เรียกเก็บภาษีน้องปลายฟ้า ที่โชคดีทายชื่อแพนด้าหลินปิง ว่าการเสียภาษีของน้องปลายฟ้านั้น แม้จะหัก ณ ที่จ่าย แต่บุคคลธรรมดาทั่วไป หากมีรายได้ ก็ต้องยื่นแสดงรายได้จะชำระภาษีทุกปี ซึ่งกรณีน้องปลายฟ้า ก็ต้องขอยื่นตามระเบียบของกรมสรรพากรก่อน เพื่อที่จะไม่ต้องถูกปรับ แต่น้องปลายฟ้า ตั้งแต่รับเงินรางวัลมา ยังไม่ได้เสียภาษีเป็นเวลา 1 ปีแล้ว เป็นเงิน 210,000 บาทเศษ

รองผู้ว่าฯ กล่าวต่อไปว่า ได้หารือกับสรรพากรเขตพื้นที่แล้ว ซึ่งแนะนำให้ยื่นเสียภาษีก่อน ส่วนการขอผ่อนหรือการขอลดหย่อนนั้น ถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสรรพากรพื้นที่ ก็จะดำเนินการได้โดยทันที ก็เห็นใจว่าเด็กไม่ได้มีรายได้อะไร ส่วนเงินที่ได้จากรางวัล ก็ได้นำไปสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและส่วนหนึ่งก็สำหรับการศึกษาของเด็ก ซึ่งทราบว่ายายของน้องปลายฟ้า ก็มีการขอผ่อนชำระภาษีเดือนละ 500-1,000 บาทแล้ว