วิเชียรตรวจแถวสวนสนามนร.นายร้อยวันตร.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน ในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและพิธีสวนสนาม ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี 2553 ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งภายในงาน ได้มีข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 1,186 นาย ร่วมในพิธี

นอกจากนี้ ประชาชนยังได้เข้าร่วมชมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก ขณะที่การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบนั้น ได้มีนายตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณโดยรอบ

อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวเน้นย้ำ ให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อย่างแท้จริง และให้ยึดถือนำไปปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน ที่ย้ายจากสโมสรตำรวจ มาตั้งไว้บริเวณหน้าหอประชุม ชุณหะวัณ ด้วย