พอ.สว.จ.กาฬสินธุ์ลุยตรวจสุขภาพปชช.

พอ.สว.จ.กาฬสินธุ์ลุยตรวจสุขภาพปชช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่วัดบ้านหนองอีกุ้ม ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ในฐานะ ประธานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด คณะแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขจังหวัด ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ประชาชนบ้านหนองอีกุ้ม ม.7 ซึ่งเป็นหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดารของ อ.กมลาไสย โดยการบริการได้นำเวชภัณฑ์ทางยา การตรวจสุขภาพร่างกาย การบริการทางช่องปากฟรี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในจังหวัด