ภริยา นายกฯ เป็นประธานประชุมคู่สมรส ครม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยาของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ปี 2553 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม ปี 2554

โดยมีคณะคู่สมรสของคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม ขณะเดียวกัน ในที่ประชุม มีการพิจารณาหลักการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โดยมีกำหนดการเฉลิมฉลองใน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 โดยกิจกรรมจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมถวายพระพร และร่วมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการเสนอโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 99 รูป เฉลิมพระเกียรติด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดกิจกรรม มีเวลาในการเตรียมงานกว่า 2 เดือน โดยบุคลากรในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการต่อไป