เทศกาลกินเจส่งผลให้ราคาผักพุ่งสูงกว่า50%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการสำรวจราคาผัก ที่เตรียมวัตถุในการประกอบอาหารเจในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ที่ ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ช่วงนี้ราคาผักหลายชนิด มีการปรับตัวสูงขึ้น เกือบ 50 % ซึ่งกะหล่ำดอก กิโลกรัมละ 120-125 บาท แต่เดิมราคากิโลกรัมละ 100 บาท มะระจีน กิโลกรัมละ 60 บาท จากเดิม 30 บาท และผักบุ้งจีน กิโลกรัมละ 30 บาท จากเดิม 15 บาท

สำหรับผักที่ยังคงมีราคาสูงอยู่นั้น มาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งผลิต ที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ผักออกมาน้อย รวมไปถึงค่าขนส่งน้ำมันต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่า วัตถุดิบที่มาปรุงอาหารเจ ที่มีการประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมแห้ง เพิ่มจากกิโลกรัมละ 400 จากปีก่อนเป็น 300 บาท ทำให้อาหารสำเร็จรูปที่มีการจำหน่ายตามแผงร้านค้าต่างๆ นั้น เฉลี่ยอยู่ที่ถุง 30-40 บาท จากเดิมที่ขาย 20-30 บาท