กรมคุ้มฯเดินทางไปเรือนจำพบแดง58คน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะประธานคณะทำงานการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องขังจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ตามที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง ของผู้ต้องขังจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังโดยมี นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงของผู้ต้องขัง จำนวน 54 คน จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในวันนี้ เวลา 09.30 น.