ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำความสะอาดถนนถวายในหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ถนนสายเชียงงาม-บ้านตูม อ.ยางตลาด นายสมบูรณ์ ภูบุญเติมกำนัน ต.บัวบ้าน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมผู้นำชุมชน ประกอบด้วยสมาชิกเทศบาลตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ข้าราชการครู จำนวน 200 คน ร่วมกันทำความสะอาดถนน ที่ดินสาธารณะ สถานที่ราชการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำลายแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษ และเป็นการรวมพลังชาวบ้านในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

นายสมบูรณ์ ภูบุญเติม กำนัน ต.บัวบ้าน กล่าวว่า กิจกรรมนี้ใช้เวลาว่างในการทำไร่ทำนา และในช่วงปิดภาคเรียน จึงได้ชวนผู้นำชุมชนใน ต.บัวบาน 23 หมู่บ้าน และข้าราชการครู นักเรียน ได้มาร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนแบบลงขัน ลงแรงร่วมใจ ให้ทุกคนมาร่วมแสดงพลังสามัคคี ด้วยความเต็มใจ โดยจะตระเวนไปทุกหมู่บ้าน ใน ต.บัวบาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการแสดงความสามัคคี เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว