บางจากกู้4,200ลบ.ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาว 15 ปี จำนวน 4,200 ล้านบาท กับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ซึ่งเงินดังกล่าวจะนำไปลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 38 เมกะวัตต์ในพื้นที่กว่า 500 ไร่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ในโครงการดังกล่าว จะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประมาณเดือนตุลาคม 2554 โดยมีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่ 8 บาท ต่อหน่วย ซึ่งจะทำให้บางจากมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้นประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ เพิ่มไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอ ต่อความต้องการใช้ในภาคธุรกิจและครัวเรือน ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าถ่านหิน ที่เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ 40,000
ตันต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 35,000 ตันต่อปี

บางจาก หนุน รัฐบาลออกมาตรการสะกัดค่าบาทแข็ง หวั่นกระทบผู้ส่งออกรายย่อย ชี้ ทำกำไรกลุ่มโรงกลั่นลด

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่รัฐบาล เตรียมออกมาตรการดูแลเงินทุนไหลเข้า เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาท ถึงแม้ว่าการแข็งค่าของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 1 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ จะช่วยชะลอการปรับขึ้นของราคาน้ำมันได้ 50-60 สตางค์ต่อลิตร แต่ก็มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ทำให้กำไรเมื่อแลกกลับมาเป็นเงินบาทลดน้อยลง แต่เนื่องจากบริษัทโรงกลั่น เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า จึงไม่มีผลกระทบมากนัก

อย่างไรก็ตามมีความเป็นห่วงผู้ส่งออกขนาดเล็ก หรือ SME เนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งจะได้รับผลกระทบ
โดยตรงมากกว่า จึงจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องออกมาตรการที่ชัดเจนเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจัง