ยูนิเซฟร้องไทยเดินหน้าฟันสื่อลามกจากเด็ก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโตโมโอะ โฮซูมิ (Tomoo Hozumi) ผู้แทนกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (United Nations Children's Fund : UNICEF) ประจำประเทศไทย เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทำการอย่างรวดเร็ว จากการรายงานทางหน้าหนังสือพิมพ์ เมื่อไม่นานมานี้ เกี่ยวกับการเปิดการแสดง และการขายวิดีโอที่แสดงออกทางเพศเกี่ยวกับเด็ก โดย นายโฮซูมิ กล่าวว่า มีการขายวัสดุดังกล่าวอย่างเปิดเผย และเป็นการละเมิดต่อสิทธิของเด็กอย่างแท้จริง ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการป้องกันเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ร่วมถึงรูปแบบอื่นๆ ของการละเมิด แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว จากรายงานข่าวเหล่านั้น ซึ่งถือเป็นการทำลายชื่อเสียงของประเทศ ที่สามารถกระทำการอย่างหนักหน่วง เพื่อหยุดการหาผลประโยชน์จากเด็กได้

http://www.newkerala.com/news/world/fullnews-60597.html?