เลขา ก.ตร. เผยนายกฯนั่งปธ. ก.ตร.15 ตค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลตำรวจตรีวิบูลย์ ปรองดอง เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ภายหลัง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เสนอให้มีการเลื่อนการประชุมจากเดิมวันที่ 8 ตุลาคม เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นั้น ขณะนี้ ยังไม่มีการแจ้งว่า จะขอเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิมจาก วันที่ 15 ตุลาคม แต่อย่างใด โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
จะเป็นการประธานการประชุม แทน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ในฐานะประธาน ก.ตร. ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้สำหรับวาระ การประชุมที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาการแต่งตั้งนายพล ในตำแหน่งระดับผู้บังคับการ (ผบก.) ถึงรองผู้บัญชาการ(รอง ผบช.) วาระประจำปี 2553 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ คณะกรรมการ ก.ตร. ขออนุมัติขยายเวลาการ
แต่งตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้ มีตำแหน่งระดับรอง ผบช.และผบก. ต้องพิจาราณาทั้งหมด จำนวน ทั้งสิ้น 67
ตำแหน่ง และคาดว่าจะโยกย้ายสับเปลี่ยนอีก กว่า 100 ตำแหน่ง ส่วนการพิจารณาวาระอื่นๆ นั้น เลขานุการ ก.ตร. ระบุว่า
จะมีความชัดเจน ในพรุ่งนี้