ขนส่งลำปางนำรถตู้โมบายออกบริการชำระภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้รับการสนับสนุนนำรถตู้โมบายเคลื่อนที่จาก องค์การบริหารจังหวัดลำปาง ซึ่งรถตู้คันดังกล่าว จะออกบริการรับชำระภาษีรถ ในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ทั่งนี้ในงบประมาณปี 2553 ที่ผ่านมา จ.ลำปาง มียานพาหนะที่จะต้องจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และค้างชำระค่าภาษีเป็นจำนวนมากถึง 93,252 คัน จากการสนับสนุนรถตู้โมบายเคลื่อนที่รับชำระภาษี คาดว่าจะมีประชาชนที่อยู่ห่างไกลตามท้องที่ต่างๆ ได้รับความสะดวกสบายในการชำระต่อภาษีรถ หลังจากรถตู้โมบาย จะตระเวนออกรับบริการรับชำระภาษีตามหน่วยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ด้าน นายชาญชัย ยังกล่าวอีกว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจาก สำนักงานขนส่ง ในแต่ละพื้นที่ มักจะปล่อยปละละเลยไม่ยอมต่อภาษีรถประจำปี ทำให้เกิดยอดค้างชำระสะสมภาษีใน จ.ลำปาง สูงดังกล่าว โดยรถจักรยานยนต์นั้น ยังคงครองแชมป์ค้างภาษีมากที่สุด รองลงมาคือ รถยนต์ส่วนบุคคล