บุรีรัมย์เข้มเล่นพลุในงานบุญหวั่นอันตราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงงานเทศกาลงานบุญต่างๆ เช่น วันออกพรรษา งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า รวมไปถึงงานทำบุญตามประเพณีของภาคอีสาน ที่ประชาชนนิยมจัดงาน มักจะมีการจุดพลุ บั้งไฟ หลายชนิด

โดยเจ้าภาพหรือผู้จัดงานส่วนใหญ่ ต้องการให้พลุและบั้งไฟมีเสียงดังให้มากที่สุด ทำให้กลุ่มผู้รับเหมาทำพลุและบั้งไฟ ได้หาวิธีการทำส่วนผสมดินปืน ให้เกิดความรุนแรงและเสียงดังมากขึ้น เพื่อเป็นการเอาใจลูกค้า ซึ่งจากข้อมูลทางสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ มีการสำรวจพบเด็กอายุ 10-14 ปี มักจะได้รับอันตรายจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟมากที่สุด

พร้อมได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้สอดส่องดูแล พร้อมทำความเข้าใจกับเจ้าภาพจัดงาน ให้หลีกเลี่ยงการจุดพลุและบั้งไฟ หากจำเป็น ต้องไม่ใช้ชนิดที่มีความรุนแรง จนให้เกิดอันตรายได้